Bộ GD&ĐT Thông báo Văn bản

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT Xem ở đây Đường Link: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx?ItemID=6589

Họp trực tuyến của Bộ GD&ĐT với các tỉnh thành về tinh chỉnh nội dung dạy học, dạy học qua Internet, qua truyền hình trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 để phòng chống dịch COVID-19

Thi THPT quốc gia sau 2020: Sẽ cấp giấy chứng nhận và thi trên máy tính

Điểm thi THPT Quốc gia 2018-2019

Quy chế thi THPT quốc gia 2019

Bộ GD&ĐT

Quy chế đánh giá học sinh THCS và THPT

Thông tư sửa đổi thông tư 58 2020_TT26 sua doi TT58 2020_TT26 Sua doi_TT 58 Quy che DG_XL

Bộ GD&ĐT

Điều lệ trường phổ thông năm 2020

Điều lệ trường phổ thông áp dụng từ năm 2020 2020_TT32_BGDDT_Dieu le truong PT

Bộ GD&ĐT

Điêu chỉnh nội dung dạy học các môn THCS và THPT từ năm học 2020_2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 Bộ Giáo Dục và Đào tạo có Hướng dẫn số 3280/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT. Hướng dẫn chỉ tập trung vào các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ Dieu chinh noi dung day hoc từ […]

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1,lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1,lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020. 726_huong dan tuyen sinh 6_10_1920

Thủ tục hành chính

Đơn xin nghỉ và Phiếu Báo nghỉ của giáo viên

Biểu mẫu tải về: Phieu bao nghi va don xin nghi cua GV

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn về thủ tục chuyển trường

Chuyển trường của học sinh được thực hiện vào giữa năm học và cuối năm học theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2012. QD51_2002_BGD_ChuyenTruong_HocLai Biểu mẫu: Đơn xin chuyen truong cua hoc sinh