Bộ GD&ĐT Thông báo Văn bản

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT Xem ở đây Đường Link: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx?ItemID=6589

Họp trực tuyến của Bộ GD&ĐT với các tỉnh thành về tinh chỉnh nội dung dạy học, dạy học qua Internet, qua truyền hình trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 để phòng chống dịch COVID-19

Thi THPT quốc gia sau 2020: Sẽ cấp giấy chứng nhận và thi trên máy tính

Điểm thi THPT Quốc gia 2018-2019

Quy chế thi THPT quốc gia 2019

Bộ GD&ĐT Thông báo Văn bản

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT Xem ở đây Đường Link: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx?ItemID=6589

Bộ GD&ĐT Văn bản

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 2019_TT06_BGDDT_Quy tac ung xu

Bộ GD&ĐT

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên

Thông tư 20/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 có hiệu lực từ ngày 10/10/2018 ban hành về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. File đính kèm: 2018_TT20_BGDĐT_Chuan nghe nghiep GV

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1,lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020

Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1,lớp 6 và lớp 10 năm học 2019-2020. 726_huong dan tuyen sinh 6_10_1920

Thủ tục hành chính

Đơn xin nghỉ và Phiếu Báo nghỉ của giáo viên

Biểu mẫu tải về: Phieu bao nghi va don xin nghi cua GV

Thủ tục hành chính

Hướng dẫn về thủ tục chuyển trường

Chuyển trường của học sinh được thực hiện vào giữa năm học và cuối năm học theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/12/2012. QD51_2002_BGD_ChuyenTruong_HocLai Biểu mẫu: Đơn xin chuyen truong cua hoc sinh