Bộ GD&ĐT Văn bản

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 2019_TT06_BGDDT_Quy tac ung xu

Chung Hoạt động

Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019

Ngày 30/01/2019, trường THCS và THPT Vàm Đình tiến hành Sơ kết học kỳ 1 năm học 2018-2019. Số lượng HSG và HSTT cao hơn cùng kỳ năm học trước. Những học sinh tiến tiến và học sinh giỏi thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo được cấp học bổng với các mức lần lượt […]

Đoàn - Đội

Khởi sắc công tác Đoàn

Học kì 1 năm học 2018-2019, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những thay đổi, hướng đến chất lượng hoạt động, xuất hiện các nhân tố tích cực, nhiều thanh niên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để hỗ trợ cho công tác tuyên […]

Thông báo

Phân công trực Tết Dương lịch 2019

Phân công trực Tết Dương lịch 2019 SỞ GD VÀ ĐT TỈNH CÀ MAU  TRƯỜNG THCS VÀ THPT VÀM ĐÌNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 TT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Phân công trực […]

Thông báo

Thông tin về ngân hàng đề HK1_2018-2019

CÁC MÔN ĐÃ CÓ NGÂN HÀNG ĐỀ 6 7 8 9 10 11 12 1 Toán 14/12 16/12 16/12 15/12 16/12 15/12 15/12 2 Lí 14/12 14/12 14/12 15/12 12/12 14/12 12/12 3 Hóa Không học Không học 12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 4 Sinh 11/12 12/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 5 Tin 12/12 […]

Khác

Hướng dẫn soạn ngân hàng câu hỏi HK1_2018-2019

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Tải biểu mẫu ma trận ra đề kèm theo: Ma tran de HK1_2018_2019 Số câu có trong ngân hàng đề phải gấp ít nhất 4 lần số câu cần có trong đề kiểm tra đối với mỗi chương/bài/chủ đề. Câu hỏi phải bám […]