Đoàn - Đội

Khởi sắc công tác Đoàn

Học kì 1 năm học 2018-2019, hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có những thay đổi, hướng đến chất lượng hoạt động, xuất hiện các nhân tố tích cực, nhiều thanh niên ưu tú đã được đứng vào hàng ngũ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để hỗ trợ cho công tác tuyên […]

Đoàn - Đội

Đại hội đại biểu Đoàn trường 2018

  Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, BTV Huyện Đoàn Phú Tân, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS và THPT Vàm Đình đã long trọng tổ chức vào tháng 10/2018. Đại hội đã bàn các biện pháp thực […]