Khác

Hướng dẫn soạn ngân hàng câu hỏi HK1_2018-2019

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 1 Tải biểu mẫu ma trận ra đề kèm theo: Ma tran de HK1_2018_2019 Số câu có trong ngân hàng đề phải gấp ít nhất 4 lần số câu cần có trong đề kiểm tra đối với mỗi chương/bài/chủ đề. Câu hỏi phải bám […]