Bộ GD&ĐT Thông báo Văn bản

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT Xem ở đây Đường Link: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx?ItemID=6589

Thông báo

Họp trực tuyến của Bộ GD&ĐT với các tỉnh thành về tinh chỉnh nội dung dạy học, dạy học qua Internet, qua truyền hình trong học kỳ 2 năm học 2019-2020 để phòng chống dịch COVID-19

Ngày 25/3/2020 Đường dẫn tại đây https://youtu.be/1YtkA7R7tAc hoặc ở đây

Thông báo

Phân công trực Tết Dương lịch 2019

Phân công trực Tết Dương lịch 2019 SỞ GD VÀ ĐT TỈNH CÀ MAU  TRƯỜNG THCS VÀ THPT VÀM ĐÌNH                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc PHÂN CÔNG TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019 TT Họ và Tên Chức vụ Số điện thoại Phân công trực […]

Thông báo

Thông tin về ngân hàng đề HK1_2018-2019

CÁC MÔN ĐÃ CÓ NGÂN HÀNG ĐỀ 6 7 8 9 10 11 12 1 Toán 14/12 16/12 16/12 15/12 16/12 15/12 15/12 2 Lí 14/12 14/12 14/12 15/12 12/12 14/12 12/12 3 Hóa Không học Không học 12/12 11/12 12/12 12/12 12/12 4 Sinh 11/12 12/12 11/12 11/12 11/12 11/12 11/12 5 Tin 12/12 […]

Thông báo

Bộ Giáo dục công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ngày 4/12, Bộ GD&ĐT đã công bố thông tin mới nhất về kỳ thi THPT quốc gia 2019. Theo đó, có 5 điểm mới quan trọng thay đổi so với năm trước. Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, rút kinh nghiệm tổ chức thi các năm trước, nhất là năm 2018, Bộ Giáo dục và […]