Bộ GD&ĐT

Điêu chỉnh nội dung dạy học các môn THCS và THPT từ năm học 2020_2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 Bộ Giáo Dục và Đào tạo có Hướng dẫn số 3280/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT. Hướng dẫn chỉ tập trung vào các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ Dieu chinh noi dung day hoc từ […]

Bộ GD&ĐT Thông báo Văn bản

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT

Bộ GDĐT hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 đối với cấp THCS, THPT Xem ở đây Đường Link: https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/phong-chong-nCoV.aspx?ItemID=6589

Bộ GD&ĐT Văn bản

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên 2019_TT06_BGDDT_Quy tac ung xu