Đoàn - Đội

Đại hội đại biểu Đoàn trường 2018

 

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm học 2018-2019, được sự nhất trí của Chi bộ nhà trường, BTV Huyện Đoàn Phú Tân, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THCS và THPT Vàm Đình đã long trọng tổ chức vào tháng 10/2018. Đại hội đã bàn các biện pháp thực hiện công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu niên trong năm học, Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ mới đảm bảo về cơ cấu, thành phần, phẩm chất, năng lực để đủ sức để lãnh đạo các hoạt động. Nhân dịp này, nhiều đoàn viên có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018 được khen thưởng.