Bộ GD&ĐT

Điêu chỉnh nội dung dạy học các môn THCS và THPT từ năm học 2020_2021

Ngày 27 tháng 8 năm 2020 Bộ Giáo Dục và Đào tạo có Hướng dẫn số 3280/BGDĐT-GDTrH Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS và THPT.

Hướng dẫn chỉ tập trung vào các môn: Toán, Lí, Hóa, Sinh, Tin, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ

Dieu chinh noi dung day hoc từ 2020_2021