Chung

Trao quà Tết Canh Tý 2020 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Nhân dịp sơ kết HK1 năm học 2019-2020, có 85 phần quà Tết của các nhà tài trợ được gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trị giá mỗi xuất quà là 375000đ